PS Balls

Logo & Brand

Koncept loga pre klienta zameraného na chov a predaj tých najkrásnejších a najvzácnejších pytónov. Aby bolo na prvý pohľad zrejmé o čo ide do loga sme zakomponovali typickú hlavu pytóna.