Prokoncert

Web

Úlohou tohto projektu bolo vytvoriť webstránku, ktorej hlavnou úlohou je vyhľadávanie klasických a jazzových koncertov. Požiadavka klienta bola v prvom rade vytvoriť web, kde cieľová skupina sú starší ľudia. Preto bolo dôležité sa zamerať na veľkosť fontu a jednoduché ovládanie.