Plicka

Pre LER studio sme vytvorili logo a korporátnu identitu pre právnickú spoločnosť sídliacu v Prahe. V logu sa ukrýva všetko čo práva symbolizuje.