Mileniali

Logo & Brand, Tlačoviny

Generácia Z, alebo tiež mladší mileniáli majú 15-25 rokov, a okrem svojich nákupov ovplyvňujú trh aj cez svojich rodičov. Starší mileniáli, tzv. „pravá generácia Y“, sú ľudia vo veku od 26 do 35 rokov, ktorí sa postupne stávajú hlavným faktorom ovplyvňujúcim trh. Našou úlohou bolo vytvoriť logo a pozvánku na udalosť.