Divadeo

Logo & Brand

Vizuálna identita tvorená pre japonskú firmu, zaoberajúcou sa tvorbou moderných prezentačných stánkov.

Klient požadoval vytvorenie kreatívneho loga a brandingu, ktorý v jednoduchosti odráža postavenie firmy na trhu.

Z brandu malo byť cítiť mladého ducha firmy, ktorý rád vymýšľa nové a kreatívne prezentácie pre svojich klientov.