Digi Think

Koncept digitálnej konferencie, ktorý sme navrhli a chceme v ňom pokračovať sme nakreslili vizuálnu identitu, ktorou sa bude konferencia odlišovať od množstva konferencií a prednášok v tomto odvetví, tak aby bola jedinečná.